Изложба “Столици” в Първа АЕГ

Изложбата “Столици” в Първа АЕГ

От 10.02-14.02  в Първа АЕГ гостува изложба посветена на 140 години от обявяването на София за българска столица, което бе чествано през 2019 г.

Изложбата представя първата българска столица Плиска, извънстоличната резиденция на Първото българско царство – Кабиюк и съвременната столица – София. Изложбата има научна и образователна стойност.

Автори на изложбата са:

 д-р Стефан Стаменов и д-р Ваня Стаменова от ИКИТ –БАН.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече