Изложба Историческо величие

Това е място, където всеки може да научи малко повече за нашата история и да се зареди с Енергия, да преживее по интересен интерактивен начин определена част от нашата история. Пресъздадени са няколко епохи- от Неолит и халколит, Прабългари, Славяни, Света на Траките /с Тракийски тюрзис и 3 гробници/, ритуали и т.н.

 В момента в Исторически парк от 06.05.  до 24.05. се провежда международна изложба на Антична и Средновековна живопис с учстието на художници от 5 държави. Изложбата може да се посети виртуално на страницата  https://ipark.bg/

и реално на място в Исторически парк.

   След регистрация на сайта може да се гласува за картината, която ви е харесала най много.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече