Фотоклубът при Първа АЕГ откри изложба на тема "Градът срещу природата"

На 11 април 2018 г. в централното фоайе на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ беше открита фотоизложба на тема „Градът срещу природата“. В нея участниците от клуба по фотография към Първа английска езикова гимназия показват своите умения в 23 фотографии по избраната тема.

Изложбата е посветена на 60-годишния юбилей на гимназията и е организирана по проект „Твоят час“ със съдействието на Училищното настоятелство при Първа АЕГ.

Представителната изява бе уважена от г-жа Иванова – заместник-кмет на район „Оборище“, г-жа Кънева – гл. експерт от РУО – гр. София, родители и приятели на младите творци.

Изложбата е открита за посещения от гражданите на София от 11.04.2018 г. до 18.04.2018 г. във фоайето на Аулата.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече