Фотоклубът при Първа АЕГ откри изложба на тема "Градът срещу природата"

На 11 април 2018 г. в централното фоайе на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ беше открита фотоизложба на тема „Градът срещу природата“. В нея участниците от клуба по фотография към Първа английска езикова гимназия показват своите умения в 23 фотографии по избраната тема.

Изложбата е посветена на 60-годишния юбилей на гимназията и е организирана по проект „Твоят час“ със съдействието на Училищното настоятелство при Първа АЕГ.

Представителната изява бе уважена от г-жа Иванова – заместник-кмет на район „Оборище“, г-жа Кънева – гл. експерт от РУО – гр. София, родители и приятели на младите творци.

Изложбата е открита за посещения от гражданите на София от 11.04.2018 г. до 18.04.2018 г. във фоайето на Аулата.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече