Изнесен урок по предприемачество

          На 24. 03. 2022 г. учениците от 8. „З“ клас на Първа английска езикова гимназия, паралелка профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език, проведоха изнесен урок за финансова грамотност в офиса на „Джуниър Ачийвмънт България“. Представителите на „Джуниър Ачийвмънт БГ“ запознаха учениците и придружаващите ги учители с новите програми и проекти, както и затвърдиха знанията на средношколците чрез интерактивни игри по предприемачество.

Първа АЕГ и „Джуниър Ачийвмънт България“ имат дългогодишно партньорство, което продължава успешно.

  

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече