За учениците в 12. клас - Национален конкурс за есе - прием в УНСС

Уважаеми зрелостници,

         Имаме удоволствието да Ви информираме за възможностите предоставени от катедра „Икономическа социология“- УНСС, която организира прием и обучение в специалности „Социология“ и „Икономическа социология и психология. Приемът в двете специалности се осъществява чрез Единен приемен изпит (тест).

За ученици в дванадесети клас е предвидена и възможност за кандидатстване със специалност „Социология“ чрез участие в Национален конкурс за есе. Регламентът за участие в Националния конкурс за есе е публикуван на страницата на катедрата.

В рамките на тази година се провеждат два кръга на конкурса. Първият кръг е приключил. Вторият кръг е започнал през април. В него ще бъдат приети и оценени всички кандидатстудентски есета, получени до 30 май 2021. Кандидатите избират да разработят една от следните две теми: „Образование по време на пандемия“ и „Човек и общество: съвременни предизвикателства“.

Моля, погледнете прикачените документи. В тях ще откриете Регламент за участие в Национален конкурс за есе. Кандидатстването за специалност „Икономическа социология и психология“ може да се осъществи и чрез участие в следните национални конкурси, организирани от УНСС:


Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече