Класно ръководство за учебната 2017/2018 година

8. а - Кристиан Русев

8. б - Мартин Дамянов

8. в - Яна Божинова

8. г - Павлета Сунгурова

8. д - Евгения Ангелова

8. е - Фани Асенова

8. ж - Наталия Кирякова

 

9. а - Донка Николаева

9. б - Ева Досева-Янкова

9. в - Мария Тихова-Игнатова

9. г - Капка Николова

9. д - Таня Богданова

9. е - Светослава Савова

9. ж - Ирина Коларска

 

10. а - Никос Филипу

10. б - Гергана Лозанова

10. в - Татяна Чунтова

10. г - Красимира Кръстанова

10. д - Светлана Праматарова

10. е - Марияна Иванова

10. ж - Атноанета Иванова

 

11. а - Снежана Станчева

11. б - Цветелина Тошева

11. в - Павел Павлов

11. г - Райна Костова

11. д - Мариана Данчева

11. е - Рашко Иванов

11. ж - Ивана Христова

 

12. а - Йорданка Разпопова

12. б - Румяна Даскалова

12. в - Димитринка Минчева

12. г - Пенка Прокопиева

12. д - Елисавета Плоскова

12. е - Галина Ненчева

12. ж - Слав Петков

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече