Разпределение на смените между класовете и паралелките за новата учебна година

През първия срок на учебната 2017/2018 година първа смяна ще бъдат:

8а, 8б​​​​​, 8г, 8д​​​​​​​ и 8е​​​​​​​ клас.

Втора смяна ще бъдат:

8в и 8ж клас, както и всички 9., 10., 11. и 12. класове.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече