Клуб по родолюбие и отечествознание

Клубът по родолюбие и отечествознание към Първа английска езикова гимназия е основан през 2018 година от Владимир Чешмеджиев. Цели насърчаването на патриотичния дух сред учениците и увеличаването на знанията им за българската история, литература, традиции, изкуство и други.

 

В клуба се провеждат различни дейности, например дискусии на исторически и културни теми, пътувания из забележителни български градове. 

 

Често в гимназията гостуват признати историци и общественици и изнасят лекции на учениците.

 

Клубът по родолюбие и отечествознание дава поле за изява на всеки участник и подпомага развитието на качества като способност за работа с екип, говорене пред публика, умело водене на дебати и други.

 

Председател на клуба - Владимир Чешмеджиев.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече