Коледен благотворителен концерт на Първа АЕГ- 2018г.

Коледен благотворителен концерт на Първа АЕГ- 2018г.


Заповядайте на Коледния благотворителен концерт на Първа английска езикова гимназия, който ще се състои на 18/12/2018 г. от 18.30 ч. в УАСГ -зала "Максима".

Първа АЕГ участва в инициативата на Българската Коледа от 2005 г. 

Новото издание на „Българската Коледа“ има  за цел да помогне комплексно на децата с тежки заболявания и увреждания, като осигури съвременна високотехнологична апаратура и подкрепи допълващите грижи, необходими за оздравяването на тези деца. Подкрепяйки децата с тежки заболявания и увреждания, благотворителната инициатива „Българската Коледа“ ще допринесе за тяхното по-добро лечение и възтановяване, като с това ще даде шанс не само за живот на всяко дете, но и за по-бързата му интеграция в обществото, и развитието му като пълноценен гражданин.

Тема на „Българската коледа“ 2018/2019 „в подкрепа на децата с тежки заболявания и увреждания”

Билети могат да бъдат закупени от отговорниците на класовете и в библиотеката от  10.12.2018 г.  или пред залата в деня на концерта.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече