Коледен благотворителен концерт по инициативата "Българската Коледа" 2021г., Първа АЕГ!

Коледен благотворителен концерт по инициативата "Българската Коледа" 2021г.,Първа АЕГ!

https://drive.google.com/file/d/1NUFzAF-KByv7l8s3n4VD0_-bsOAtoB58/view?usp=sharing

Нека да се насладим на нашите таланти и да отворим сърцата си за повече добрина и благородство!

Да има много здраве, повече усмивки и сбъднати мечти!

Весела Коледа!

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече