На вниманието на всички ученици от Първа АЕГ, които владеят и немски език

Във връзка с програмата за дългосрочно сътрудничество между средното училище и бизнеса, каним учениците от Първа АЕГ да се включат в конкурса на фирма "Модис" . Всички условия са описани в поканата.Желаем успех на участниците!

 

От ръководството

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече