Конкурс за написване на литературно есе , посветен на Бонка Бъчварова

На 29.032019 г.- петък  се състоя  традиционният конкурс за написване на литературно есе , посветен на Бонка Бъчварова, дългогодишен преподавател по БЕЛ и директор на училището.

Резултатите ще бъдат обявени в края на месец април 2019 година.

                                                                                                                 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече