Отлично представяне на учениците от Първа АЕГ  на Националния конкурс  за рисунка на тема „Моето родословно дърво“

На 10 юни 2022 г. под патронажа на столичния кмет, г-жа Йорданка Фандъкова, се проведе церемония за награждаване на участниците в Националния конкурс за есе или разказ на тема „Завръщане към корените“ и за рисунка на тема „Моето родословно дърво”, организиран от Националното тракийско сдружение „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ с председател Божана Богданова.

ГОЛЯМАТА НАГРАДА за рисунка по зададената тема бе присъдена на Виктория Христова от 8 в клас, а ПЪРВОTO МЯСТО на Йоанна Драгнева 8 б клас.

Честито на нашите призьори!
Пожелаваме им още по-големи успехи и в бъдеще!


От Ръководството

 

 

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече