Концерт-бенефис посветен на творческото  дело на г-жа Николина Ангелова- диригент на оркестъра на Първа АЕГ

Поканват се всички настоящи и бивши възпитаници, преподаватели, родители и приятели на Първа английска езикова гимназия.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече