Международна среща на МЕП в гр. Хелзинки, Финландия

През месец ноември 2017 година българската делегация от ученици на Първа английска езикова гимназия, 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ и 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ взе участие и представи отлично страната в Международната сесия на МЕП в гр. Хелзинки, Финландия. Всички представители на България работиха много сериозно, показаха завидна предварителна подготовка и отлична комуникация на английски език. Пет, от шестте резолюции, по които работиха нашите делегати бяха приети на Общото събрание на модулацията. Делегацията имаше и представителна среща в Посолството на Р България в Хелзинки, на която лично посланик Мартин Иванов обсъди проблемите, по които се работи на сесията и отговори на въпросите на нашите делегати.

Участието в подобни младежки проекти има изключително положително влияние върху израстването и формирането на личностните качества в младите хора. Опитът, който те придобиват да работят с голям обем информация, да се концентрират върху най-съществените проблеми на Европа и света, както и развиването на комуникативните умения е сериозен потенциал за бъдещето им обучение и кариерно развитие.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече