Награждаване на зрелостниците, участвали в литературния конкурс,  посветен на Бонка Бъчварова

      На 11. Май – Денят на св. св. Кирил и Методий се състоя награждаването на отличените зрелостници за написване на литературно есе по любимите български автори на госпожа Бъчварова. Всичките четиринадесет участници получиха грамоти и книги за отличното си представяне от Директора на Първа английска езикова гимназия – госпожа Нели Петрова.

Първите трима победители са:

1.Екатерина Светецова 12 Г

2.Мила Рупчева 12 Г

3.Алекс Тодоров 12 Г

Този традиционен конкурс е истински литературен празник за зрелостниците на Първа английска езикова гимназия, който ще продължава всяка учебна година да развива творческите им заложби.

Литературният конкурс се подпомага и спонсорира от синовете на госпожа Б. Бъчварова и УН , за което изказваме благодарности! Честито на всички победители!

Ръководството благодари на комисията от учители по БЕЛ с Председател – госпожа Ев. Средкова.

  

  

  

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече