Поетична среща на вторите чужди езици по случай 60-годишния юбилей на гимназията

На 25 април 2018 г., в залата на Дома на културата “Средец” се състоя първата  поетична среща на вторите чужди езици под надслов „Нас родният език събра ни“, посветена на 60-годишния юбилей на Първа английска езикова гимназия.

Преподаватели, ученици и гости се насладиха на творби от известни поети на българската, руската, испанската, немската и френската литература, артистично изпълнени и художествено преведени от наши ученици.

Програмата откриха учениците от групата по свободноизбираема подготовка за изучаване на латински език.

Празникът завърши с актьорска интерпретация на монолог от пиесата “Честит рожден ден” на испанския драматург Адолфо Маркилач.

Благодарим сърдечно на всички участници и техните ръководители!

               

До нови срещи!

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече