Ученици от Първа АЕГ се класираха за национален кръг на многоезичното състезание за учебната 2018- 2019 година

Ученици от Първа АЕГ се класираха за национален кръг на многоезичното състезание за учебната 2018- 2019 година:

II ЧУЖД ЕЗИК - немски език:

Елена Витанова Кемилева-67 т.;

Иван Станиславов Станков- 66 т.;

Славяна Красимирова Кръстева- 71 т.

II ЧУЖД ЕЗИК- руски език:

Борис Сергеев Стаматов- 90 т.

II ЧУЖД ЕЗИК- френски език:

Василена Станимирова Трунчева- 75 т.;

Михаела Владимирова Владимирова- 65 т.;

Иван Златков Златков- 85 т.

II ЧУЖД ЕЗИК- испански език:

Елена Георгиева Лечева- 80 т.;

Мина Павлинова Николова- 67 т.

Ръководството поздравява всички класирани участници и им пожелава успех в националния кръг на многоезичното състезание!

                                                   

 

 

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече