Национален кръг на ученическата олимпиада по лингвистика

          Националният кръг на олимпиадата по лингвистика за класираните ученици от град София ще се проведе на 09.04.2022г. - събота от 9.00ч. в Първа АЕГ, бул. "Дондуков" № 60.

Всички участници да се явят до 8.30ч. в сградата на училището с документ за самоличност!

Олимпиадата ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, определени от МЗ.

На всички желаем успех!

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече