Национални дипломи за зрелостниците на Първа АЕГ випуск 2020

            На 30.07.2020 г. в РУО на МОН бяха връчени Национални дипломи на зрелостниците от випуск 2020 г.

Нашите дванадесетокласници София Серафимова и Мартин Макариев са удостоени с почетното отличие на МОН за своя успех и изключително активните си извънкласни дейности. Гордост е за ръководството и преподавателите, както и за родителите на Мартин и София, че от 11 удостоени зрелостници от гр. София, двама са от Първа АЕГ.

           Пожелаваме на Мартин Макариев и София Серафимова да се реализират успешно в своята професия и винаги да се гордеят, че са възпитаници на гимназията!

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече