Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език- областен кръг 22.10.2022г. – събота

   Уведомяваме всички класирани ученици, че областният кръг на Състезанието ще се проведе в сградата на Първа английска езикова гимназия, бул. "Дондуков" №60 от 10.00ч. на 22.10.2022 г. - събота

Учениците от първа възрастова група да се явят до 9.45ч., а учениците от втора възрастова група - до 12.00 ч.

На входа на гимназията ще бъде поставен график на залите за провеждане на състезанието.

Всички ученици да носят документ за самоличност.

Протокол - КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ (кликнете ТУК)

От ръководството на Първа АЕГ

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече