Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език- областен кръг 22.10.2022г. – събота

   Уведомяваме всички класирани ученици, че областният кръг на Състезанието ще се проведе в сградата на Първа английска езикова гимназия, бул. "Дондуков" №60 от 10.00ч. на 22.10.2022 г. - събота

Учениците от първа възрастова група да се явят до 9.45ч., а учениците от втора възрастова група - до 12.00 ч.

На входа на гимназията ще бъде поставен график на залите за провеждане на състезанието.

Всички ученици да носят документ за самоличност.

 

От ръководството на Първа АЕГ

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече