Нашите ученици в " Innovation in Action"

Нашите ученици : Неделена Стайнова ,Елица Иванова и Мария  Ганева проявиха висока лична инициатива за създаване на нова бизнес идея, като участваха  в състезание "Innovation in Action" и постигнаха високи резултати.

Желаем им все така да работят във всички насоки за своето личностно израстване!

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

 

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече