СЪОБЩЕНИЕ

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТАИТЕ за провеждане на Профилираната подготовка във физическа среда за 11.клас, считано от 18.02.2021г. до 02.03.2021г. 

Трети профил:

1.Елисавета Плоскова – 114 стая

2.Валентин Георгиев -233 стая

3.Светлана Праматарова -230 стая

4.Светослав Стаменов  -231 стая

5.Диана Нейчева –        Актова зала

6.Кирил Атанасов -232 стая

7. М. Тихова-заместник Диана Нейчева-Актова зала

Четвърти профил:

1.Петър Василев -230 стая

2.Тонка Колева -231 стая

3.Ники Попов -232 стая

4.Ясен Иванов – Актова зала

 5.Информатика – 112 каб. / 115 каб.

 
 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече