Новият учебен корпус отваря врати тази есен

Първа английска езикова гимназия ще посрещне своите възпитаници през учебната 2018/2019 година в новия учебен корпус, построен с помощта на Столична община.

Сградата разполага с два нови компютърни кабинета, десет класни стаи, два специализирани кабинета по физика, биология и изобразително изкуство, актова зала с 200 места, нови административни кабинети и учителска стая.

Вече започна и строителството на втория етап от разширението - втори корпус, който включва нови учебни зали и два нови физкултурни салона.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече