СЪОБЩЕНИЕ- Областен кръг на олимпиадата по лингвистика - 10.02.2023 г.

Областният кръг на олимпиадата по лингвистика за София-област ще се проведе на 10.02.2023 г. - петък от 14.00ч. в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“ №60.

Всички участници да се явят до 13.30ч.  с документ за самоличност.

Разпределението на залите ще бъде обявено на входа на гимназията.

Желаем на всички участници успех!

            От ръководството

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече