Важно съобщение

    На вниманието на всички участници в областния кръг на олимпиадата по английски език, уведомяваме ви, за регламента за провеждане на олимпиадата по  английски език за учебната 2019/2020 година, обявен на страницата на РУО - София-град.

Областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 09.02.2020 г. от 09:00 часа, с продължителност 4 астрономически часа, както следва:

  1. 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. "Христо Ботев" № 63 – за учениците от VIII клас.
  2. СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 – за учениците от IX клас.
  3. II АЕГ „Томас Джеферсън“, район „Триадица“, ул. „Траянова врата“ № 26 - за учениците от X клас.
  4. Първа АЕГ, район „Оборище“, бул. „Дондуков” № 60 – за учениците от XI и XII клас.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 08:30 ч. в съответното училище домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите и четците, определени от Вашето училище, следва да се явят в съответното училище-домакин в 8:00 ч. на 09.02.2020 г. за инструктаж.

Членовете на областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата по английски език следва да се явят във II АЕГ „Томас Джеферсън“ на 09.02.2020 г. в 15:30 ч. за получаване на указания.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече