Резултати от олимпиадата по математическа лингвистика

ПРОТОКОЛ № 2
 

На 23.04.2020 г./четвъртък/ от 10:00 ч. до 13:00 ч. в Първа АЕГ, за желаещите да се запознаят с подробностите за обявените резултати.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече