Откриване на учебната година

       Тържественото откриване на учебната 2023/2024 година ще се състои на 15.09.2023 г. от 9:00 часа в двора на гимназията. Поканени са всички ученици, родители, бивши възпитаници и приятели на Първа английска езикова гимназия.

              На добър час!

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече