Първа АЕГ отчита своята дейност по проект на европейската програма "Еразъм+"

На 25.01.2018 година бе представена публично втората международна среща на участниците от Първа английска езикова гимназия в проекта "Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите респективни столици" по програмата "Еразъм+", 2016-1-BG01-KA201-023726, която се състоя през месец ноември в Рим, Италия.

Учениците представиха своята изследователска работа чрез мултимедийни презентации на тема "Българските следи в Рим" и "Датските следи в Рим", както и споделиха своите впечатления и лични преживявания от съвместната си работа със съучениците си - партньори по проекта от Рим и Копенхаген.

На публичното представяне присъстваха гости от РУО на МОН, район "Оборище", Столична библиотека, преподаватели, служители на Музея на София.

Проектната дейност продължава с подготовката по следващата международна среща в София през месец април 2018 година.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече