ОТ  ВЕСТНИК „АЗ-БУКИ“

Първа АЕГ от години подпомага деца в нужда по благотворителната инициатива на Президента на РБ „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“. С гордост отбелязваме, че и ние сме допринесли за реализирането на терапията и рехабилитацията на тези деца. 

Да пожелаем успех на нашите отбори в европейския кръг на олимпиадата по статистика.

Статиите са публикувани от вестник „Аз-буки“ в брой 14, дата- 8.-14.04.2021 г.

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече