Поздравление и съобщение от Директора на Първа АЕГ

      Уважаеми колеги, скъпи ученици и родители на Първа АЕГ!

Да е честита, здрава и много успешна Новата 2021 година ! Да е по-хармонична и спокойна, да носи късмет и благоденствие във всеки дом!

Да донесе отлични резултати на нашите абитуриенти и реализиране на всичките им желания за продължаване на образованието във ВУЗ! 

 

Приятни празници!

Директор-Нели Петрова


                  СЪОБЩЕНИЕ

     Информираме всички ученици от 8. до 12. клас, че по заповед на МОН учебните занятия продължават от 04.01.2021г. - понеделник, в онлайн среда, по установения график на учебните часове от 13.00ч. Вариантът, по който продължава обучението е Вариант Б.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече