Празник на район "Оборище"

        На 21 април се чества Празника на район "Оборище" , един от най - красивите и динамично развиващи се райони на София.

По повод на празника ученици и учители от Първа английска езикова гимназия засадиха няколко медоносни дръвчета и почистиха парка "Заимов". Наученото в учебните часове по Гражданско образование, бе приложено на практика като жест към жителите на района и всички столичани!

Административното ръководство на район "Оборище" подкрепи и подпомогна инициативата на гимназията, за което им изказваме голяма благодарност!

На тържествения концерт по повод на Празника, Първа АЕГ бе наградена от Кмета на район "Оборище" г-н Н. Александров с Почетна грамота за партньорство в съвместните инициативи.

Ръководството на гимназията изказва благодарност на учениците-доброволци и на техните ръководители - г-жа П. Прокопиева, г-н Яс. Иванов, г-жа Евг. Чернева, г-жа Т.Богданова.

 

                                     

    

    

    

   

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече