КЛАСИРАНЕ В ПЪРВА АЕГ НA 04.08. 2020г. ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

На 04.08. 2020г. комисия, назначена със заповед на директора УД- 761/22.07.2020г, след разглеждане на подадени документи на кандидат-гимназисти за обявеното 1 /едно/свободно място за момче в паралелка I ЧЕ- АЕ, II ЧЕ- ИЕ за учебната 2020/ 2021 година след изтеглени документи по чл. 69 и чл.70 от Наредба №10/ 2016 г. на МОН за прием в 8-ми клас извърши класиране в зависимост от бала на кандидатите, както следва:

Име,презиме, фамилия     Общ Бал/точки/

 1. С. Х                                            420,000
 2. В. Д                                            409,500
 3. К. Р                                            408,000
 4. С. С                                            401,000
 5. Д. С                                            379,000
 6. А. К                                            372,500
 7. Н. Г                                            365,500
 8. Д. Р                                            365,000
 9. Д. И                                            346,000
 10. К. В                                             342,000
 11. Е. И                                            304,000

Комисията реши обявеното свободно място за МОМЧЕ  в 8- ми клас по Наредба № 10/2016 г. в паралелка I ЧЕ- АЕ, II ЧЕ- ИЕ за учебната 2020/2021 година да бъде заето от С. Х с общ бал 420,000 т.
 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече