ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ - СВОБОДНО МЯСТО ЗА МЛАДЕЖ, ПРОФИЛ АЕ-ФЕ, 8. КЛАС ЗА 2023/2024Г.

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНОТО СВОБОДНО МЯСТО ЗА младеж, ПРОФИЛ АЕ-ИНТЕНЗИВЕН, ВТОРИ ЧЕ-ФРЕНСКИ , В 8. КЛАС ЗА 2023/2024Г.

На основание чл.104,ал. 1, т.2 и чл. 107 от Наредба №10 от 2016г. с изм. от 2023г. на МОН за организация на дейността в училищното образование днес 26.10.2023 г. Комисията определена със заповед на Директора №УД -137/10.10.2023г. в състав:

 

Председател : К. Кръстев - зам.-директор УР

Членове:

1. Ев. Чернева - ПС                 2. Ев.  Средкова-  гл. учител

3.Г. Лозанова - гл. учител     4. И. Коларска - ст. учител

5. М. Велкова - технически секретар

разгледа подадените документи на единствения кандидат и класира по бал от НВО – учебната 2022/2023г. на основание чл.56 и чл.57 от Наредбата, следния ученик:

  1. Т. И. П. - бал.381,5 т.

     

Комисията предлага Т. И. П. - бал.381,5 т. да бъдe  записан на свободното място в VIII „Е“ клас, паралелка АЕ-ФЕ, за учебната 2023/2024 г. в Първа английска езикова гимназия.

Председател : К. К. - зам.-директор УР

Членове:

1. Ев. Чернева - ПС                   2. Ев.  Средкова - гл. учител

3. Г. Лозанова - гл. учител          4. И. Коларска - ст. учител

5. М. Велкова - технически секретар

Записването на класирания на първо място младеж е на 27.10.2023 година /петък/ до 12:00 часа с оригинал на Свидетелство за завършен 7. клас.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече