Първа английска езикова гимназия активно участва в кампания "Капачки за бъдеще"

  На 30.05.2021 г. /неделя/, ученици от 10.е клас предадоха събраните капачки от гимназията за кампанията "Капачки за бъдеще".     Учениците от Първа английска езикова гимназия с желание си партнират и предават  своя опит и енергия на по- малките ученици от 112 ОУ „Стоян Заимов“.

Ръководството изказва благодарност на г-жа Дарина Пачова и учениците- Виктор, Владимир, Александра и Яна за цялостната организация по предаването на капачките , както и на всички учители, ученици и техните родители!

Защото, ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

 

 

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече