Първа АЕГ събра и внесе по сметката на инициативата "Българската Коледа" 1765 лв.

         Събраната сума от благотворителните билети е внесена по сметката на „Българската Коледа“.

Закупуването на допълнителни билети, както и Новогодишния брой на вестник „Зелен домат“ продължава от 04.01.2021 г. в библиотеката. Средствата също ще бъдат внесени за инициативата до края на месец януари, 2021 г.

Благодарим Ви!   

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече