Първа АЕГ домакин на младежка модулация на ООН

На 26.06. и 27.06.2021 г. в Актовата зала на Първа английска езикова гимназия се проведе междуучилищна модулация на тема  „Модел ООН - Конфликтът в Йемен“. Модератори и организатори на сесията бяха учениците от клуб ООН при гимназията. Участниците в модулацията работеха по изготвена ПРОГРАМА за модел ООН – Съвет за сигурност „Конфликтът в Йемен“ и имаха възможността да се учат от опита на наши възпитаници студенти. 

Ръководството им пожелава още много успешни участия в младежките проекти и бъдеща реализация в областта на икономиката, политиката и социалните науки.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече