Участие на Първа АЕГ в младежката модулация „ Модел на Европейския парламент “

Средношколци от Първа АЕГ, София в партньорство с ПЕГ „Екзарх Йосиф I-ви“, гр. Ловеч, представиха България на Регионалната сесия за Централна и Югоизточна Европа в гр. Мюнхен, Германия от 11 до 16 януари 2024, която се проведе под мотото „Make it Yourope“. Делегатите защитиха успешно своите резолюции по редица теми за развитието на региона, изнесоха няколко публични речи и се отличиха сред останалите участници със своите отлични знания и с високото владеене на английски език. Участието на българската делегация е с подкрепата на МВнР и Бюрото на ЕП в София. Предстоят още много важни изяви на нашите млади „дипломати“ и  „парламентаристи“.

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече