Възпитаници на Първа АЕГ представят България на конференция  на ООН

Дванадесетокласниците Анджела Кемерова,12.д  и Теодора Митова, 12.в бяха поканени да вземат участие на конференция на ООН , организирана от United Ambassadors в Женева.Те  представиха България и Първа АЕГ подобаващо, включвайки се в  Commission on Status of Women /CSW/.

Българската делегация се срещна с представители на Индия, Пакистан, Канада, Гана.

Ръководството благодари на делегатите и желае успех!

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече