Откриване на новата учебна година

На 17.09.2018 година от 09:00 часа в двора на Първа английска езикова гимназия ще бъде открита новата учебна година, както и новият корпус на гимназията ни. 

Поканват се всички ученици, родители и приятели на Английската!

Първа АЕГ желае успешна учебна година на всички свои възпитаници!

 

От ръководството

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече