Първо място за отбора на Първа английска езикова гимназия  на състезанието по езикови умения - Дарби 19.11.2018 г.

Отборът на Първа английска езикова гимназия спечели първо място на състезанието по езикови умения, организирано от образователен Езиков център Дарби.

Ръководството поздравява класиралите се ученици с ръководител госпожа Г. Лозанова.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече