Резултати от олимпиадата по лингвистика областен кръг - 03.02.2024 г.

На вниманието на участниците в  олимпиадата по лингвистика областен кръг, проведен на 03.02.2024г. /събота/ в Първа АЕГ, 

Резултати:

Протокол № 1 за резултатите на учениците от класове/състезателни групи, за които не се провежда национален кръг - олимпиада по лингвистика 20223-2024 г.

ПРОТОКОЛ № 2 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ НЕ ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ  ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ЛИНГВИСТИКА 2024 ГОД.

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече