Резултати от олимпиадата по лингвистика областен кръг

На вниманието на участниците на Националната олимпиада по лингвистика областен кръг, проведен на 10.02.2023г. в Първа АЕГ,

Резултати:

ПРОТОКОЛ №1 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  5-7 КЛАС, ЗА КОИТО НЕ СЕ ПРОВЕЖДА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ, ОЛИМПИАДА ПО  ЛИНГВИСТИКА - ОБЛАСТЕН КРЪГ (кликнете ТУК).

ПРОТОКОЛ №2 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ НЕ ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ  ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ЛИНГВИСТИКА, 2023 г.,  8-12 КЛАС (кликнете ТУК).

От ръководството

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече