Резултати от олимпиадата по лингвистика общински кръг

На вниманието на участниците в  олимпиадата по лингвистика общински кръг, проведен на 29.01.2021г. - петък от 14.00ч. в Първа АЕГ,

Резултати:

ПРОТОКОЛ ЗА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО  ЛИНГВИСТИКА 5-7 ККЛАС

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО  ЛИНГВИСТИКА 5-7 КЛАС

ПРОТОКОЛ ЗА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО  ЛИНГВИСТИКА 8-12 КЛАС

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО  ЛИНГВИСТИКА 8-12 КЛАС

 

Областния кръг на олимпиадата по лингвистика за гр. София ще се проведе на 12.02.2021г. - петък от 14.00ч. в Първа АЕГ при спазване на всички противоепидемични мерки.

Всички участници да се явят до 13.30ч.  с документ за самоличност. Носенето на предпазни маски е задължително. 

Разпределението на залите ще бъде обявено на входа на гимназията.

Областният кръг  е анонимен.

Желаем на всички участници успех!

            От ръководството

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече