Резултати на учениците явили се на олимпиада по лингвистика 8-12 клас – областен кръг ,Първа АЕГ, гр. София

Протокол № 2 за резултатите на учениците недопуснати до национална комисия на олимпиадата по лингвистика -12.02.2021 Г. 8-12 клас – областен кръг ,Първа АЕГ.

Протокол на Националната комисия за  резултатите на учениците допуснати до националния кръг на олимпиадата по лингвистика е качен на страницата на МОН в рубриката - класиране.

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече