Резултати след IV - етап на класиране за учебната 2023/2024 година

Протокол за приети след IV-то класиране по държавен план прием за 2023/2024г.

 

На основание чл.259,ал.1 от ЗПУО, чл.69, чл.70 и чл.72 от Наредба №10 от 2016г. с изм. от 2023г. на МОН за организация на дейността в училищното образование за обявените свободни места след IV-то класиране по държавен план прием за учебната 2023/2024г. както следва:

 1. Паралелка 0727-чужди езици АЕ-интензивно НЕ - 1 (едно) за девойка
 2. Паралелка 0649-чужди езици АЕ-интензивно РЕ – 2 (две) за младежи
 3. Паралелка 0672-чужди езици АЕ-интензивно ИЕ – 1 (едно) за младежи
 4. Паралелка 0727-чужди езици АЕ-интензивно НЕ – 1 (едно) за младежи
 5. Паралелка 3349-предприемачески-АЕ-интензивно НЕ – 1 (едно) за младежи

Днес: 04.09.2023г. комисия определена със заповед на Директора №УД-1005/03.08.2023г.

в състав:

Председател: Е. Чернева

Членове: К. Русев , Г. Ненчева и И. Коларска.

Разгледа подадените документи на следните ученици според бала на учениците от НВО-учебна 2022/2023г. на основание чл.56 и 57 от Наредбата:

Девойки:

 1. Й. Л. Б. – бал – 433т.
 2. М. С. Г. – бал – 382,50т.
 3. П. К. Г. – бал – 382т.
 4. Е. Н. М. – бал – 293,50т.
 5. С. И. Д. – бал – 272т.
 6. Р. С. М. – бал – 271т.
 7. С. И. Т. – бал – 263т.
 8. К. Р. Р. – бал – 211,50т.

Младежи:

 1. Н. В. К. – бал – 423т.
 2. К. И. К. – бал – 417,50т.
 3. С. Б. С. – бал – 409т.
 4. А. А. П. – бал – 405,50т.
 5. М. Е. Б. – бал – 388т.
 6. Т. И. П. – бал – 381,50т.
 7. А. А. Д. – бал – 352т.
 8. А. Е. К. – бал – 320,50т.
 9. А. Л. Ф. – бал – 312,50т.
 10. Т. В. К. – бал – 311,50т.
 11. Д. К. Г. – бал – 291т.
 12. К. Ю. Г. – бал – 273т.
 13. С. Т. Г. – бал – 242,50т.
 14. Д. Д. Б. – бал – 169т.

 

Комисията класира по низходящ ред според бала на учениците от НВО – учебна 2022/2023г. на основание чл.56 и 57 от Наредбата следните ученици:

Девойки:

 1. Й. Л. Б. – 433т. – Паралелка АЕ/НЕ

Младежи:

 1. Н. В. К. – 423т. – Паралелка АЕ/РЕ
 2. К. И. К. – 417,50т. Паралелка АЕ/НЕ
 3. С. Б. С. – 409т. Паралелка Предприемачески – АЕ/НЕ
 4. А. А. П. – 405,50т. Паралелка АЕ/ИЕ
 5. М. Е. Б. – 388т. Паралелка АЕ/РЕ

 

Комисията предлага класираните ученици да бъдат записани в VIII кл. за учебната 2023/2024г. в 1АЕГ.

Комисия:

Председател: Е. Чернева

Членове:

1. К. Русев

2. Г. Ненчева

3. И. Коларска

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече