Седмично разписание  на часовете за първи  учебен срок на Първа АЕГ за уч. 2023/2024г.

Първа  смяна – учениците от  8. клас

1.блок  08.20ч. – 09.40ч.

2.блок 10.00ч. – 11.20ч.

3.блок 11.40ч. – 13.00ч.

4.блок 13.20ч. – 14.40ч.

Втора смяна – учениците от 9.,10.,11. и 12 клас

1.блок  13.20ч. -14.40ч.

2.блок 15.00ч. – 16.20ч.

3.блок 16.40ч. – 18.00ч.

4.блок 18.10ч. – 19.30ч. 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече