Важно съобщение до всички ученици и преподаватели на Първа АЕГ

           На основание Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на Министерство на здравеопазването

  онлайн обучението протича от 29.10.202 г. до 12.11.2020 г. /включително/.

Предстоящите промени в Графика, ще бъдат своевременно оповестени в сайта, след съгласуването с институциите до края на деня. 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече