Важни съобщения до всички ученици, родители  и преподаватели на Първа АЕГ

1. Състезанието  по английски език "Лонгман-Пиърсън" ще се проведе на 28.04.2021г. - сряда от 14.00ч. в училището. Желаещите ученици, които все още не са се записали, могат да го направят до 22.04.2021г.вкл. в счетоводството на гимназията. Такса за участие  - 15лв.Състезанието ще се проведе при спазване на всички епидемиологични мерки! Оценяването на изпита се извършва от независими оценители.

2. На основание Заповед на МОН №РД09-856/09.04.2021г. учениците от 9. и 12. клас ще се обучават в присъствена форма от 26.04.2021г. - понеделник - Вариант А. Всички останали ученици ще се обучават в ОЕСР.

Дните 05.05. и 07.05.2021г. са учебни и работни дни.

Директор-Нели Петрова

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече