ОТКРИВАНЕ  НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми  ученици и родители,

На 15.09 .2021г.  от 11.00 ч. ще бъде тържествено посрещнат новия випуск – 8. Клас на Първа английска езикова гимназия.  Откриването на учебната 2021-2022 г. ще се състои  според  противоепидемологичните изисквания  и насоки при извънредни ситуации.

Учениците от 9, 10,11 и 12 клас  ще започнат  учебната година на 16.09.2021 г. от 13.00 ч. по графика с учебната програма за първи срок , който можете да откриете на сайта на гимназията/.

Пожелаваме на всички успешна нова учебна година, изпълнена с много здраве, мотивация и високи резултати!

От ръководството

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече